Jan van der Boon, voorzitter Raad van Toezicht, Leidse instrumentmakers School
“Van maart tot juni 2021 heeft Aren van Heest op interim-basis de positie van directeur/bestuurder van de Leidse instrumentmakers School vervuld. Dat heeft hij voortreffelijk gedaan. Met zijn brede ervaring als manager en bestuurder in het MBO, was hij snel ingewerkt en heeft hij op een rustige, effectieve en overtuigende wijze leiding gegeven aan de schoolorganisatie. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding op de vierjaarlijkse visitatie door de onderwijsinspectie. Het was uiterst plezierig samenwerken met hem, en wij hebben ook geprofiteerd van zijn kennis en inzicht tijdens een studiedag van onze raad van toezicht.”

Bert Brand, voorzitter College van Bestuur, De Meerwaarde Barneveld
“Aren was voor mij in de samenwerking een fijne, betrouwbare en ‘bestuurlijk intelligente’ partner. In de ontwikkeling van hybride onderwijs vanuit het ‘onderwijs in bedrijf’ concept met veel verschillende en ongelijksoortige samenwerkingspartners wist Aren vanuit visie, overzicht, mensenkennis en heldere analyses steeds bestuurlijk ruimte te vinden of te creëren voor de volgende stap. Daarbij schuwt Aren niet te benoemen wat benoemd moet worden, maar altijd met respect voor de ander en gericht op een constructief vervolg. Dat in Barneveld de concepten van BTO (Barneveldse Techniek Opleidingen) en BGO (Barneveldse Gezondheidszorg Opleidingen) ondertussen zijn opgestart en studenten in de levensechte context van de echte praktijk werkend kunnen leren en lerend kunnen werken, is zeker ook op het conto van Aren te schrijven. Niet dat dat voor Aren leidend zou zijn, het gaat hem om de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van studenten in een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Dat gerealiseerd zien geeft hem voldoening. Zo levert hij passend in wisselende en voor samenwerkingspartners nieuwe situaties, onmiskenbaar een doordachte, waardevolle, krachtige en karakteristieke bijdrage. Aren weet wat nodig is om in een complexe context, vanuit een visie waar een warm onderwijshart gericht op jongeren in doorklinkt, stap voor stap met samenwerkingspartners tot realisatie van plannen te komen. Bij dat alles is Aren een prettig en toegankelijk persoon in de omgang.”

Marleen Remmers, College van Bestuur Het Sticht
“Ik heb samen met Aren mogen werken als bestuurder, terwijl Aren in onze Raad van Toezicht zat. In deze fase hebben we met elkaar gewerkt aan professionalisering van het toezicht op onze Stichting. Ik heb Aren leren kennen als koersvast, betrouwbaar en gericht op de toekomst. Zijn bijdragen waren altijd gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, met aandacht voor de menselijke maat en oog voor de diversiteit van onze scholen die wij binnen onze Stichting koesteren.”

Kobus de Boer, voorzitter College van Bestuur, Onderwijsgroep Amersfoort
“Ik heb Aren leren kennen als een deskundig bestuurder. Met zijn collega-bestuurders heeft hij MBO Amersfoort met een duidelijke onderwijsinhoudelijke koers prominent op de kaart gezet. Een kunststuk. Een ervaren man die goed kan luisteren en op een plezierige manier met zijn gesprekspartner tot de kern van een vraagstuk doordringt.”

Anouk Mulder, chef Onderwijs bij De Argumentenfabriek
“Ik heb Aren in zijn tijd als bestuurder bij MBO Amersfoort meegemaakt als een betrokken en toegankelijke bestuurder. Hij heeft niet alleen veel kennis over onderwijskwaliteit maar weet ook wat je moet doen (zoals met mensen, gebouwen, systemen) om dit in de praktijk te realiseren. Voor mensen die een kritisch en pragmatisch meedenker op gebied van onderwijs zoeken vind ik Aren een absolute aanrader.”

Marian Hoogebeen – de Winther, directeur School voor Gezondheidszorg en School voor Welzijn, MBO Amersfoort
“16 jaar heb ik met veel plezier samengewerkt met Aren. Hij was mijn leidinggevende. Ik ken hem als een integere betrouwbare collega met een groot hart voor het onderwijs en de studenten. Analyseren is een sterke eigenschap en vooral vervolgens richting geven. Zijn passie en integriteit maken dat het heel prettig is om met hem samen te werken.”

Geert Popma, voorzitter College van Bestuur, Meridiaan College Amersfoort
“Aren heeft verstand van onderwijs, hart voor de leerling, en werkt doelgericht vanuit een visie.”

Ton Voortman, secretaris Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB)
“Ik heb de afgelopen jaren met Aren samengewerkt in het bestuur van de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB), de belangenorganisatie van 150 grotere ondernemingen in Amersfoort. Dat was een plezierige ervaring. Enerzijds omdat Aren als bestuurder toegewijd is, scherp in zijn analyses en origineel in zijn benadering, anderzijds vanwege de ontspannen sfeer die Aren in vergaderingen inbrengt. Aren stelt de goede vragen en relativeert zonder het belang van zaken te kort te doen. Ik denk dan ook dat Aren met deze eigenschappen veel in huis heeft om een goede adviseur en toezichthouder te zijn.”

Marlies van Loon, bestuurder Youké Sterke Jeugd
“Ik heb met Aren vele jaren in de raad van toezicht gezeten van Het Sticht en zeer prettig met hem samengewerkt in bijvoorbeeld de remuneratie commissie. In de dynamiek in een zeer divers samengestelde raad is het zoeken naar verbinding een must. Aren liet zien dat hij met een beschouwende blik en heldere analyses voor die verbinding kon zorgen. Zonder de noodzakelijke scherpte van de inhoudelijke inbreng uit het oog te verliezen. Met veel gevoel voor de mens achter de functionaris weet hij de gewenste resultaten te behalen.”