Als interimbestuurder of -directeur denk en loop ik een periode lang mee om ontwikkelvragen te beantwoorden en/of continuïteit te waarborgen.

Als adviseur help ik onderwijsorganisaties om die strategische stip aan de horizon daadwerkelijk te bereiken. Ik ben op mijn best in situaties waarin ik kan beschouwen en analyseren en, op basis daarvan, adviezen kan geven.

Als persoonlijk begeleider help ik (jonge) bestuurders of andere leidinggevenden met hun ontwikkeling.

Als toezichthouder in het onderwijsveld (met ruime ervaring als leidinggevende en bestuurder) sta ik voor heldere analyses en een kritische beschouwing.

Graag kom ik langs voor een verkennend gesprek over uw situatie. Daarin komen we tot een gedeeld beeld van de vraag. Op basis daarvan maak ik een plan van aanpak. Ik formuleer ons doel, schets een plan van aanpak om dat doel te bereiken en maak een inschatting van de looptijd van de opdracht. Daarbij staan we samen nadrukkelijk stil bij de rolverdeling: wie doet wat. Deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst.

Bel of mail mij (zie Contact) voor een vrijblijvende afspraak.