Het stimuleren tot leren heb ik altijd boeiend gevonden en loopt als een rode draad door mijn carrière. Ook privé is (blijven) ontwikkelen een terugkerend thema.
Zo help en stimuleer ik mijn kinderen bij school, studie en sport. En ik probeer mijzelf te ontwikkelen als hobbyfotograaf. Maar ook wanneer ik als lid van een raad van toezicht een bestuur terzijde sta bij hun verdere ontwikkeling, draait het steeds om ‘op weg naar beter’.

In verschillende functies (docent, directeur, bestuurder) heb ik eerst het hbo (18 jaar) en daarna het mbo (16 jaar) goed leren kennen.

Bekijk hier mijn curriculum vitae op LinkedIn.

FUNCTIES

2021-heden Zelfstandig adviseur, interim(bestuurder), toezichthouder
2013-2020 Lid college van bestuur MBO Amersfoort (onderwijs en kwaliteit)
2004-2013 Directeur ROC ASA Amersfoort
1998-2004 Adjunct directeur opleiding Fysiotherapie Hogeschool van Utrecht
1986-1998 Docent anatomie/kinesiologie opleiding Fysiotherapie Hogeschool van Utrecht
1986 Docent anatomie en kinesiologie Academie voor Ergotherapie te Amsterdam

NEVENFUNCTIES

2017-2020 Lid bestuur Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB)
2016-2020 Voorzitter bestuurlijk overleg ‘voortijdig schoolverlaten’ regio Eem
2008-2016 Lid raad van toezicht van ’t Sticht, stichting voor katholiek basisonderwijs te Zeist
2009-2014 Voorzitter voetbalvereniging DOSC te Den Dolder

OPLEIDING

2004 Master of Business Administration (MBA) Business School Nederland
1986 Doctoraal Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
1985 Docentopleiding 1e graad Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
1978 Atheneum-b Christelijke Scholengemeenschap Johannes Calvijn Rotterdam